Provincie Groningen – Van beleid naar uitvoering

Provincie Groningen – Van beleid naar uitvoering

Provincie Groningen – Van beleid naar uitvoering Provincie Groningen heeft het opstellen van beleid onder gebracht in het domein Beleid en de uitvoering ervan in het domein Uitvoering. Beide onderdelen hebben een sterke samenhang met elkaar en daarmee is het van...
Kadeverbetering Noordzijde Eemskanaal

Kadeverbetering Noordzijde Eemskanaal

Kadeverbetering Noordzijde Eemskanaal Waterschap Noorderzijlvest werkt aan de verbetering van de kade aan de noordzijde van het Eemskanaal. Hierbij gaat het om de trajecten Bloemhofbrug – Appingedam en Groevesluis – Woldbrug.  Beide trajecten kennen complexe...
Doorfietsroute Groningen – Leek

Doorfietsroute Groningen – Leek

Doorfietsroute Groningen – Leek De provincie Groningen werkt aan de realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Leek. Deze route komt aan de zuidzijde van de A7 te liggen krijgt een tweetal routes naar Leek. Daarnaast wordt er aan de noordzijde van de...
Aanpak Ring Zuid Groningen

Aanpak Ring Zuid Groningen

Aanpak Ring Zuid Groningen Rijkswaterstaat, Provincie Groningen en Gemeente Groningen werken gezamenlijk aan de grootschalige ombouw van Ring Zuid te Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen...
Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam De provincie Groningen en Rijkswaterstaat werken samen aan de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans geven aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen van...