Doorfietsroute Groningen – Leek

De provincie Groningen werkt aan de realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Leek. Deze route komt aan de zuidzijde van de A7 te liggen krijgt een tweetal routes naar Leek. Daarnaast wordt er aan de noordzijde van de A7 een fietspad gerealiseerd ter hoogte van Oostwold.

Het project is opgedeeld in een zestal deelgebieden met ieder haar eigen contractvorm, zowel UAV als UAV-GC. Het fietspad wordt uitgevoerd in betonverharding en er worden een viertal kunstwerken gerealiseerd waarvan er één over de Rijksweg A7.  De deelgebieden zijn opgedeeld aan de hand van complexiteit, procedures en doorlooptijden.

Krachtvisie draagt bij aan deze ontwikkeling in de rol van adviseur Systems Engineering. Vanuit die rol heeft Krachtvisie nauw contact met de verschillende stakeholders waaronder meerdere gemeenten en Rijkswaterstaat. Middels Systems Engineering worden de klanteisen, wensen, ontwerpafwegingen en gemaakte keuzes secuur vastgelegd om miscommunicatie, fouten en vertragingen te voorkomen. Juist voor dit project is dit een uitdaging door het uitgestrekte tracé en de verschillende belangen van de stakeholders en de omgeving.

Bekijk meer informatie over het project Doorfietsroute Groningen – Leek.

Status: Lopend

Meer projecten bekijken?