Kadeverbetering Noordzijde Eemskanaal

Waterschap Noorderzijlvest werkt aan de verbetering van de kade aan de noordzijde van het Eemskanaal. Hierbij gaat het om de trajecten Bloemhofbrug – Appingedam en Groevesluis – Woldbrug.  Beide trajecten kennen complexe uitdagingen op het gebied van techniek en proces in zowel de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het ophogen van de kade, het verleggen van watergangen, het aanbrengen van stabiliteitsschermen en het aanbrengen van (verankerde)damwanden met grout- en klapankers. Ter plaatse van de overkluizingen ten behoeve van kabels en leidingen en fauna uittredeplaatsen worden maatoplossingen ontworpen en gerealiseerd.

Krachtvisie verzorgt vanuit de rol van Contractmanager de beheersing van de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractuitvoering richting verschillende marktpartijen. Hierbij draagt Krachtvisie binnen het IPM-team de verantwoordelijkheid voor het opstellen van contractbeheersingsplannen, de contracten en het contractmanagement tijdens uitvoering.

Status: Lopend

Meer projecten bekijken?