Uitvoeringsprogramma Beheer en Onderhoud 2021-2024

De provincie Groningen heeft het beheer en onderhoud voor de periode van 2021 tot en met 2024 vastgelegd in een uitvoeringsprogramma welke op een programmatische wijze is georganiseerd. Dit met als doel om te borgen dat haar infrastructuur de juiste kwaliteit houdt, deze haar functie kan blijven vervullen en de verwachte levensduur wordt bereikt.

Krachtvisie draagt bij aan deze ontwikkeling door het opzetten van  programmabeheersing zodat het programma meer ‘in control’ is over de belangrijkste beheersaspecten zoals tijd en geld. Om daartoe te komen zijn de verschillende processen en stakeholders van het programma in kaart gebracht en is bepaald welke informatie op welk moment benodigd is om tijdig te kunnen (bij)sturen.

Meer projecten bekijken?