Uitvoeringsprogramma Beheer en Onderhoud 2021-2024

Provincie Groningen heeft het beheer en onderhoud voor de periode van 2021 tot en met 2024 vastgelegd in een uitvoeringsprogramma welke op een programmatische wijze is georganiseerd. Dit met als doel om te borgen dat haar infrastructuur de juiste kwaliteit houdt, deze haar functie kan blijven vervullen en de verwachte levensduur wordt bereikt.

Krachtvisie draagt bij aan deze ontwikkeling door het opzetten van de programmabeheersing zodat het programma meer ‘in control’ is over de belangrijkste beheersaspecten. Om daartoe te komen zijn eerst de verschillende processen in kaart gebracht en is met de verschillende onderdelen van de organisatie bepaald hoe het programma hoort te werken, welke processen er allemaal plaatsvinden en wie welke rol daarin heeft. Dit heeft geleid tot procesbeschrijvingen over onder anderen het opstellen van een projectopdracht, het overeenkomen van wijzigingen en hoe de voortgang over de uitvoering van de projectopdracht wordt besproken. Ook is een tool ontwikkeld waarmee inzicht én overzicht is verkregen in alle onderhoudsopgaven die gerealiseerd moeten worden en wat de stand van zaken daarvan is.

Op deze wijze kan provincie Groningen tijdig (bij)sturen om de doelen van het programma te behalen.

Middels een vervolgopdracht voert Krachtvisie deze werkwijze breder toe voor het onderdeel Infrastructuur van het Programma Mobiliteit. Zie link.

Status: Afgerond

Meer projecten bekijken?