Provincie Groningen – Van beleid naar uitvoering

Provincie Groningen heeft het opstellen van beleid onder gebracht in het domein Beleid en de uitvoering ervan in het domein Uitvoering. Beide onderdelen hebben een sterke samenhang met elkaar en daarmee is het van belang dat deze goed op elkaar zijn afgestemd.

Krachtvisie draagt via diverse initiatieven bij aan het verbeteren van deze samenwerking. Hierin heeft zij een regie voerende rol, maar brengt ook haar eigen inhoudelijke kennis en expertise in.

Eén van de initiatieven is het komen tot een (strategische) programmering van de infrastructurele opgave van provincie Groningen. Het is in feite een bredere implementatie van hetgeen ontwikkeld ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Beheer en Onderhoud. Breder als in dat het gaat om de programmering en beheersing van alle infrastructurele opgaven en niet alleen die met betrekking tot beheer en onderhoud. Daarnaast heeft dit initiatief tot doel om veel verder in de toekomst te programmeren, tot wel 15-20 jaar. Er wordt toegewerkt naar een programmabeheersing op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Een ander initiatief is het verbeteren van het proces om te komen tot een projectopdracht en het verbeteren van de projectopdracht zelf. Dit met als doel om bij de start van een project het juiste doel en kaders van het project bekend te hebben.

Een derde initiatief is het verbeteren van de wijze waarop kader stellende documenten “landen” in de uitvoering. Denk hierbij aan documenten met betrekking tot duurzaamheid, een visie over wegen, Welke kader stellende documenten zijn er? Zijn deze voldoende bekend bij eenieder en zijn ze voldoende concreet om toepasbaar te zijn in de uitvoering?

Meer projecten bekijken?