Home » Diensten » Werkvelden

De werkvelden van Krachtvisie zijn zeer divers

Krachtvisie is actief in een diversiteit aan werkvelden welke in de basis zijn terug te brengen tot de werkvelden Project-, proces- en programmamanagement, Technisch management, Omgevingsmanagement en Contractmanagement. In deze werkvelden heeft Krachtvisie haar kennis en ervaring opgedaan in met name de wereld van de infrastructuur. Echter ervaart zij ook dat de werkwijze van Krachtvisie een positieve bijdrage heeft in andere velden dan de infrastructuur.

Proces- en projectmanagement

Programma-, project- en procesmanagement

Krachtvisie draagt bij aan ontwikkelingen door het organiseren en daadwerkelijk managen van de ontwikkeling als geheel. Een juiste focus, balans en ritme zijn cruciaal voor het inrichten van een programma, project of proces.

Krachtvisie helpt (project-)organisaties zowel bij het opzetten van de aanpak als bij het daadwerkelijk werken conform de aanpak. Denk hierbij aan het opstellen van een projectopdracht of projectplan, maar ook aan het inzichtelijk maken en verbeteren van processen binnen een project of organisatie.

Technisch management

Technisch management

Krachtvisie draagt bij aan ontwikkelingen door het organiseren en daadwerkelijk borgen van de technische kwaliteit van het resultaat. Ontwikkelingen doorlopen altijd een technisch (ontwerp)proces waarbij het uiteindelijk resultaat in grote mate bijdraagt aan het succes van de ontwikkeling zelf. Ook hier geldt dat een juist focus, balans en ritme van cruciaal belang is.

Belangrijke factoren hierbij zijn onder anderen het borgen van de integraliteit, het komen tot een heldere set met uitgangspunten en de herkomst daarvan, maar ook het op transparante wijze maken van ontwerpkeuzes. Krachtvisie helpt (project-)organisaties bij zowel het organiseren van deze technische kwaliteit als het borgen ervan gedurende het (ontwerp)proces. Denk hierbij aan het opstellen van een aanpak, maar ook aan het begeleiden van het ontwerpproces.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Krachtvisie draagt bij aan ontwikkelingen door het organiseren en daadwerkelijk managen van de betrokkenheid van de omgeving. Ontwikkelingen bevindingen zich immers altijd in een omgeving en kennen daarmee altijd een diversiteit aan stakeholders. Hoe, wanneer en op welke wijze deze te (blijven) betrekken is van cruciaal belang voor de acceptatie van (het resultaat van) de ontwikkeling.

Krachtvisie helpt (project-)organisaties bij zowel het organiseren van deze betrokkenheid als het borgen van de betrokkenheid. Denk hierbij aan het opstellen van een aanpak, maar ook aan het daadwerkelijk voeren van gesprekken met stakeholders om zo de belangen boven tafel te krijgen.

Contractmanagement

Contractmanagement

Krachtvisie draagt bij aan ontwikkelingen door het organiseren en het daadwerkelijke contracteren van marktpartijen om de gewenste ontwikkeling te realiseren. De realisatie van ontwikkelingen vindt veelal plaats door andere organisatie en de wijze waarop zij worden gecontracteerd heeft een belangrijke bijdrage in de (toekomstige) samenwerking.

Krachtvisie helpt (project-)organisaties bij zowel het uitdenken van de wijze van aanbesteden als het bewaken van de contractuele afspraken. Denk hierbij aan het opstellen van contracten, maar ook aan het organiseren van het toets- en VTW-proces.

Benieuwd naar wat Krachtvisie voor uw (project-) organisatie kan betekenen?

We helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.

Matthijs Kluis

Matthijs is echte procesdenker met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van project- en procesmanagement. Hij wil graag weten hoe processen verlopen om deze vervolgens efficiënter en effectiever te maken. Dit alles met als doel om het werk van mensen duidelijker en daarmee makkelijker en leuker te maken. Het visueel maken van (complexe) processen ziet hij als uitdaging, maar wel één waar Matthijs enthousiast van wordt. Zeker op het moment dat hij merkt dat anderen hierdoor ook meer grip krijgen op het proces.

Matthijs vindt het persoonlijke aspect ook ontzettend belangrijk in zijn werk. Verschil van inzicht of mening betekent niet automatisch dat je niet gezamenlijk aan hetzelfde doel kunt werken. Het is belangrijk om dit verschil te herkennen en daar transparant over te zijn, om hier vervolgens op een goede manier mee om te gaan.

Werken aan ontwikkelingen in de leefomgeving is voor Matthijs een extra stimulans omdat het resultaat daarmee echt zicht- en tastbaar wordt. Zijn opleiding Civiele Techniek zorgt er tevens voor dat de inhoud hem niet vreemd is en dat hij daarmee een prima sparringpartner is op de inhoud.