Aanpak Ring Zuid Groningen

Rijkswaterstaat, Provincie Groningen en Gemeente Groningen werken gezamenlijk aan de grootschalige ombouw van Ring Zuid te Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 klaar is.

Krachtvisie draagt bij aan een beheerste ontwikkeling van de zuidelijke ringweg door de inzet van een Clustermanager Verdiepte Ligging N7 en een Systems Engineer / Procescoördinator. In de rol van Clustermanager geven we invulling aan een beheerste ontwikkeling van de Verdiepte Ligging N7. Dit grootste civiele kunstwerk van het project zorgt ervoor dat de ringweg over een lengte van circa  1.100m verdiept wordt aangelegd en er daardoor ruimte ontstaat voor een ongelijkvloerse kruising met spoorlijn Groningen-Zwolle, Oude Winschoterdiep en diverse gemeentelijke wegen. De deksels van de Verdiepte Ligging geven daarnaast volop ruimte aan de ontwikkeling van het nieuwe park Zuiderplantsoen. 

Bekijk meer informatie over het project Aanpak Ring Zuid.

Status: Lopend

Clustermanager

In de rol van Clustermanager is Krachtvisie verantwoordelijk voor de beoordeling van het ontwerp van Opdrachtnemer, een veilige en beheerste voortgang van de bouw en de afstemming met de toekomstig beheerders. Onze werkwijze wordt veelvuldig ingezet bij de afstemming met Opdrachtnemer, moederorganisaties, beheerders en andere belanghebbenden om zo een beheerste voortgang van het werk te garanderen.

Systems Engineer / Procesmanager

Ook is Krachtvisie in de rol als Systems Engineer / Procesmanager betrokken bij dit project. Vanuit de rol van Systems Engineer vindt afstemming met Opdrachtnemer plaats over het toepassen van de principes Systems Engineering en over de interactie daarvan met Opdrachtgever. Denk daarbij onder anderen aan de processen rondom verificatie en validatie. Als Procesmanager dragen we bij aan het stroomlijnen en inrichten van de processen bij Opdrachtgever. Denk daarbij onder anderen aan het inrichten van proces rondom VTW’s, beoordeling van (ontwerp)documenten en waarnemingen. Tevens dragen we vanuit die rol bij aan het proces van afleveren, opleveren en overdragen.

Meer projecten bekijken?