Home » Over ons » Werkwijze

De specifieke werkwijze van Krachtvisie

Ontwikkelingen vinden plaats als gevolg van een probleem of komen voort uit een behoefte. Door de juiste vragen te stellen, helpen wij onze klanten met het afpellen en het komen tot de kern van het probleem of behoefte. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij de wereld als systeem benaderen, met als kenmerk dat alles met alles verbonden is.

Dit systeemdenken gebruiken wij om de gewenste ontwikkeling vorm te geven. Door het toepassen van diverse analyses, ontrafelen we de functionaliteiten, raakvlakken en stakeholdersbelangen van de ontwikkeling.

Het proces van ontrafelen voeren wij uit op een systematische, herleidbare en begrijpbare wijze. Overzicht creëren we door de ontwikkeling te categoriseren in hoofd- en bijzaken en de opgave te faseren. De ontwikkeling simplificeren we door deze te verbeelden in illustraties en schema’s.

De juiste balans, focus en het juiste ritme

In de basis zijn alle ontwikkelingsopgaven gelijk. Zo zijn er altijd behoeften, belangen, randvoorwaarden en uitgangspunten. Deze elementen zijn echter voor elke ontwikkelingsopgave weer anders waardoor elke ontwikkelingsopgave toch weer uniek is. Juist deze elementen zijn van grote invloed op het beheerst kunnen ontwikkelen van de leefomgeving.

Het creëren van de juiste balans, de juiste focus, en het juiste ritme is van belang om deze elementen te beheersen. Krachtvisie is zich bewust van het belang van deze elementen en helpt (project)organisaties om deze te bepalen en gedurende de ontwikkeling te bewaken. Door de ontwikkeling te zien als onderdeel van een groter systeem, geeft Krachtvisie (project-)organisaties een ander perspectief op de ontwikkeling of opgave. Dit systeemdenken draagt bij aan het veranderen van individuele standpunten naar collectieve belangen. Beheerste en breed gedragen voortgang van de ontwikkeling is het resultaat.

Juiste balans

Een juiste balans zorgt ervoor dat aspecten niet te veel, maar ook zeker niet te weinig bepalend zijn gedurende de ontwikkeling. Daarvoor is het van belang dat een (project)organisatie weet welke aspecten relevant zijn en in welke mate zij bepalend moeten zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de aanpak. Te veel theorie en te weinig praktische toepasbaarheid zorgt voor een minder efficiënte en effectieve aanpak. Of te veel waarde hechten aan het belang van een specifieke stakeholder en daardoor de belangen van de andere stakeholders uit het oog verliezen. Voor een beheerste voortgang van een project borgt Krachtvisie een juiste balans tussen robuustheid en lef, alsmede een balans tussen procedures en pragmatisme.

” Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal ” – Albert Einstein

Juiste focus

Een juiste focus zorgt ervoor dat de juiste activiteiten op het juiste moment worden opgepakt. Daarvoor is het van belang dat een (project)organisatie weet in welke fase van de ontwikkeling zij zich bevinden en welk pad zij nog te doorlopen hebben. Actief bezig zijn met het ontwikkelen van varianten is niet effectief wanneer er nog geen gedeeld beeld aanwezig is over de probleemstelling.

Krachtvisie helpt de projectorganisatie met het stellen van realistische, ambitieuze doelen passend bij de fase van de ontwikkeling. Dit zijn beheersbare doelen, aansluitend op het grotere geheel van de ontwikkeling. Wij enthousiasmeren de leden van de projectgroep door hen doelgericht samen te laten werken en focus en ritme te houden. Deze werkwijze van toegewijd handelen creëert duidelijkheid, transparantie, vertrouwen en plezier. Er ontstaat respect voor ieders standpunten binnen de gezamenlijk projectbelangen.

” Complexiteit is mislukte eenvoud ” – Edward de Bono

Juiste ritme

Een juist ritme zorgt ervoor dat de juiste activiteiten de juiste aandacht krijgen. Daarvoor is het van belang dat een (project)organisatie weet welke activiteiten een grote(re) invloed hebben op het beheerst doorlopen van een ontwikkeling. Het te snel doorlopen van besluitvormingsprocessen of ontwerpbesluiten kan resulteren in het afhaken van belanghebbenden, waarbij vertrouwen kan kantelen in wantrouwen. Krachtvisie creëert transparantie en een realistisch pad voor het doorlopen van ontwikkelingen, teneinde belanghebbenden aangehaakt te houden.

Sommige ontwikkelingen zijn juist gebaat bij snelheid. Tijdens realisatie van projecten zijn er vaak kritische mijlpalen als buitendienststellingen van spoor en/of wegen. Krachtvisie helpt organisaties bij het succesvol behalen van deze mijlpalen, door focus en ritme aan te brengen. Ook hier wordt de mijlpaal en de bijbehorende activiteiten beschouwd als een separaat ijkpunt in het grotere geheel van de ontwikkeling. De mijlpaal wordt ontrafeld tot de kern van de activiteiten. De raakvlakken met het grotere geheel worden gespecificeerd en geborgd. Door deze duidelijkheid kan de projectorganisatie beheerst versnellen en (weer) een kritische mijlpaal succesvol realiseren.

” Als je 10 problemen tegelijk wilt oplossen, heb je er 11 ” – Eberhard van der Laan

Benieuwd naar wat Krachtvisie voor uw (project-) organisatie kan betekenen?

We helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.