Home » Krachtvisie

Wij zijn Krachtvisie

Krachtvisie helpt (project-)organisaties bij het beheerst ontwikkelen van de leefomgeving. Wij zorgen voor een hoger draagvlak bij alle betrokkenen en voegen meer waarde toe aan ontwikkelingen die plaatsvinden in de leefomgeving. Hiermee zetten wij ons in voor een waardevolle en volhoudbare wereld. Dit is waar wij energie van krijgen.

” Wees de verandering die je wilt zien in de wereld ” – Mahatma Gandhi

Op weg naar een duurzame wereld

De leefomgeving verandert continu. Door menselijk ingrijpen en/of door natuurlijke factoren is er sprake van geleidelijke verandering of soms disruptieve verandering. Door veranderingen op een veilige en beheerste wijze te laten plaatsvinden, worden stappen gezet naar een duurzamere wereld en bestaanscontinuïteit..

Vertrouwen & draagvlak

De leefomgeving in Nederland wordt gekenmerkt door druk op ruimtegebruik. Dit zorgt voor veel verschillende belangen en standpunten, die soms ook tegenstrijdig zijn. De regelgeving kan een beheerste ontwikkeling helpen, mits het op een juiste manier wordt ingezet. Krachtvisie helpt (project-)organisaties bij het beheerst ontwikkelen van de leefomgeving. Wij zien de ontwikkeling als onderdeel van een groter geheel. Door dit systeemdenken wordt een (ogenschijnlijke) complexe ontwikkeling ontrafelt in separate, beheersbare opgaves. Door de beheersbaarheid en transparantie groeit het vertrouwen in de ontwikkeling, alsmede het draagvlak bij de belanghebbenden. Systeemdenken zet aan tot kansen zien.

Beheerste voortgang

Balans vinden wij tussen procedures en pragmatisme, zodat een beheerste voortgang van de ontwikkeling wordt geboekt. Krachtvisie is procesmatig georiënteerd, waarbij we onze jarenlange inhoudelijke (technische) kennis aanwenden. Zo borgen we dat we beheerst het juist en het juiste doen.

Plezier

Wij enthousiasmeren de leden van de projectgroep door hen doelgericht samen te laten werken en focus en ritme te houden. Deze werkwijze van toegewijd handelen creëert duidelijkheid, transparantie, vertrouwen en plezier. Er ontstaat respect voor ieders standpunten binnen de gezamenlijke projectbelangen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze visie op ontwikkelen van de leefomgeving delen wij graag richting een duurzame wereld, ook op sociaal gebied. De wijze van kennisdeling varieert van een gastles “Bruggenbouw” voor basisonderwijs tot discussiesessies met politiek en ondernemers. Wij gaan graag het gesprek aan om mensen te enthousiasmeren voor het prachtige vak “ontwikkelen” om ons allen te ontwikkelen tot betere ontwikkelaars.

Benieuwd naar wat Krachtvisie voor uw (project-) organisatie kan betekenen?

We helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.