Home » Over ons

Kracht en visie voor een beheerste leefomgeving

Krachtvisie is ontstaan uit een combinatie van ervaring, kennis en kunde op het gebied van het beheerst ontwikkelen van de leefomgeving. De woorden Kracht en Visie zijn daarin voor ons altijd leidend.

Kracht – Bij een ontwikkeling zijn niet alleen fysieke krachten van belang (zoals de krachten die nodig zijn bij grondverzet), maar ook krachten die spelen tussen mensen, belangen en processen.

Visie – Een visie geeft richting, een betekenisvol kader, inspireert en zorgt voor verbinding. Een visie is een bron van energie en helpt om keuzes weloverwogen te maken.

Waar wij voor staan en wat we belangrijk vinden

  • Complexiteit vereenvoudigen door overzicht en inzicht te creëren.
  • Inpassing van de ontwikkeling borgen door de ontwikkeling te beschouwen als onderdeel van een groter geheel (holistisch/ systeemdenken).
  • Draagvlak en betrokkenheid te creëren door betrokkenen mee te nemen en te enthousiasmeren.
  • Juiste balans houden tussen proces en inhoud door altijd het doel als eindpunt te zien.

Jeroen Reessink

Jeroen is een praktische denker met bijna 20 jaar ervaring in de civiele techniek. Hij werkt graag doelgericht en weet mensen hiervoor te enthousiasmeren door zijn inhoudelijke kennis en procesmatige aanpak te combineren. Jeroen gelooft in oplossingsgericht systeemdenken, met het uitgangspunt dat alles met alles verbonden is. Jeroen weet ogenschijnlijke problemen te beheersen door deze te ontrafelen en (visueel) te simplificeren. Hij werkt hierbij met een sterke balans tussen gevoel en ratio, aangevuld met een gezonde dosis humor.

Jeroen vindt het prachtig dat je met civiele techniek iets concreets maakt, dat tastbaar en nuttig is voor de maatschappij. Met gepaste trots kun je laten zien dat je aan beeldbepalende constructies je bijdrage hebt geleverd. De ontwikkeling van een eerste schets tot de realisatie van een weg of tunnel vraagt enorm veel afstemming met andere mensen en partijen. Het werken in teams op zoek naar het gezamenlijk belang vindt Jeroen fascinerend, ook al lijken de belangen aanvankelijk strijdig met elkaar. Jeroen vindt het enorm uitdagend om deze puzzel gezamenlijk te leggen en tot het gewenste resultaat te komen.

Met veel enthousiasme deelt Jeroen zijn kennis inzake “beheerst ontwikkelen” aan leerlingen, studenten of andere geïnteresseerden in de vorm van gastcolleges of discussiesessies.

Matthijs Kluis

Matthijs is echte procesdenker met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van project- en procesmanagement. Hij wil graag weten hoe processen verlopen om deze vervolgens efficiënter en effectiever te maken. Dit alles met als doel om het werk van mensen duidelijker en daarmee makkelijker en leuker te maken. Het visueel maken van (complexe) processen ziet hij als uitdaging, maar wel één waar Matthijs enthousiast van wordt. Zeker op het moment dat hij merkt dat anderen hierdoor ook meer grip krijgen op het proces.

Matthijs vindt het persoonlijke aspect ook ontzettend belangrijk in zijn werk. Verschil van inzicht of mening betekent niet automatisch dat je niet gezamenlijk aan hetzelfde doel kunt werken. Het is belangrijk om dit verschil te herkennen en daar transparant over te zijn, om hier vervolgens op een goede manier mee om te gaan.

Werken aan ontwikkelingen in de leefomgeving is voor Matthijs een extra stimulans omdat het resultaat daarmee echt zicht- en tastbaar wordt. Zijn opleiding Civiele Techniek zorgt er tevens voor dat de inhoud hem niet vreemd is en dat hij daarmee een prima sparringpartner is op de inhoud.

Bart Kruit

Bart is een doordenker met 20 jaar ervaring in de civiele techniek. Hij is breed georiënteerd en heeft ervaring in zowel de publieke als private sector. Binnen het Integraal Projectmanagement heeft Bart expertise ontwikkeld op het gebied van technisch management en contractmanagement. Beide rollen zijn Bart toevertrouwd in zowel de voorbereiding als de uitvoering van projecten. Het combineren van zijn technisch inhoudelijke en contractuele kennis, geeft hem de uitdaging en energie om zich te blijven ontwikkelen binnen zijn vakgebied. Het toepassen van Systems Engineering is hierbij eerder regel dan uitzondering waarbij het proces van initiatieffase tot en met de oplevering gestructureerd en secuur verloopt.

Naast bovenstaande rollen heeft Bart ervaring als projectleider voor de herinrichting en de reconstructie van de openbare ruimte waarbij participatie en betrokkenheid de boventoon voeren. Volgens Bart is niets mooier dan werken aan en in de openbare ruimte. Het bedenken van slimme oplossingen om een gebied of fysieke omgeving leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Het gaat om het resultaat waarbij werken met en voor mensen voorop staat.

Bart is een man van de praktijk met passie voor detail en kwaliteit. Bart krijgt energie van het begrijpelijk en toepasbaar maken van complexe vraagstukken voor zijn klanten. Hij is enorm gedreven in zijn werk en zet graag die extra stap die nodig is om tot een goed eindresultaat te komen.

Seard de Vries

Seard is een “verzamelaar van kennis” en met bijna 30 jaar aan ervaring is hij daar al behoorlijk in geslaagd. Waterbouwkundige constructies vormen een rode draad in zijn carrière, maar in al die jaren heeft hij ook voldoende kennis en ervaring opgedaan in de andere aspecten van civiele techniek. Zijn ervaring ligt zowel in de planvorming als de uitvoering en hij heeft dan ook rollen vervuld uiteenlopend van contractvoorbereider tot directievoering. 

Seard kan goed alleen zijn, maar is zeker gericht op samenwerking. Een ontwikkeling komt immers nooit door één iemand tot stand, maar is altijd het gevolg van teamwerk. Seard zijn doel is dan ook om mensen in hun kracht te zetten. Dat begint bij hemzelf en daar is hij dan ook continu mee bezig. 

Plezier halen uit het werk is belangrijk voor Seard en in al die jaren heeft hij al aan veel ontwikkelingen bijgedragen waar hij met trots op terug kijkt. 

Jeroen Reessink

Jeroen is een praktische denker met bijna 20 jaar ervaring in de civiele techniek. Hij werkt graag doelgericht en weet mensen hiervoor te enthousiasmeren door zijn inhoudelijke kennis en procesmatige aanpak te combineren. Jeroen gelooft in oplossingsgericht systeemdenken, met het uitgangspunt dat alles met alles verbonden is. Jeroen weet ogenschijnlijke problemen te beheersen door deze te ontrafelen en (visueel) te simplificeren. Hij werkt hierbij met een sterke balans tussen gevoel en ratio, aangevuld met een gezonde dosis humor.

Jeroen vindt het prachtig dat je met civiele techniek iets concreets maakt, dat tastbaar en nuttig is voor de maatschappij. Met gepaste trots kun je laten zien dat je aan beeldbepalende constructies je bijdrage hebt geleverd. De ontwikkeling van een eerste schets tot de realisatie van een weg of tunnel vraagt enorm veel afstemming met andere mensen en partijen. Het werken in teams op zoek naar het gezamenlijk belang vindt Jeroen fascinerend, ook al lijken de belangen aanvankelijk strijdig met elkaar. Jeroen vindt het enorm uitdagend om deze puzzel gezamenlijk te leggen en tot het gewenste resultaat te komen.

Met veel enthousiasme deelt Jeroen zijn kennis inzake “beheerst ontwikkelen” aan leerlingen, studenten of andere geïnteresseerden in de vorm van gastcolleges of discussiesessies.

Matthijs Kluis

Matthijs is echte procesdenker met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van project- en procesmanagement. Hij wil graag weten hoe processen verlopen om deze vervolgens efficiënter en effectiever te maken. Dit alles met als doel om het werk van mensen duidelijker en daarmee makkelijker en leuker te maken. Het visueel maken van (complexe) processen ziet hij als uitdaging, maar wel één waar Matthijs enthousiast van wordt. Zeker op het moment dat hij merkt dat anderen hierdoor ook meer grip krijgen op het proces.

Matthijs vindt het persoonlijke aspect ook ontzettend belangrijk in zijn werk. Verschil van inzicht of mening betekent niet automatisch dat je niet gezamenlijk aan hetzelfde doel kunt werken. Het is belangrijk om dit verschil te herkennen en daar transparant over te zijn, om hier vervolgens op een goede manier mee om te gaan.

Werken aan ontwikkelingen in de leefomgeving is voor Matthijs een extra stimulans omdat het resultaat daarmee echt zicht- en tastbaar wordt. Zijn opleiding Civiele Techniek zorgt er tevens voor dat de inhoud hem niet vreemd is en dat hij daarmee een prima sparringpartner is op de inhoud.

Bart Kruit

Bart is een doordenker met 20 jaar ervaring in de civiele techniek. Hij is breed georiënteerd en heeft ervaring in zowel de publieke als private sector. Binnen het Integraal Projectmanagement heeft Bart expertise ontwikkeld op het gebied van technisch management en contractmanagement. Beide rollen zijn Bart toevertrouwd in zowel de voorbereiding als de uitvoering van projecten. Het combineren van zijn technisch inhoudelijke en contractuele kennis, geeft hem de uitdaging en energie om zich te blijven ontwikkelen binnen zijn vakgebied. Het toepassen van Systems Engineering is hierbij eerder regel dan uitzondering waarbij het proces van initiatieffase tot en met de oplevering gestructureerd en secuur verloopt.

Naast bovenstaande rollen heeft Bart ervaring als projectleider voor de herinrichting en de reconstructie van de openbare ruimte waarbij participatie en betrokkenheid de boventoon voeren. Volgens Bart is niets mooier dan werken aan en in de openbare ruimte. Het bedenken van slimme oplossingen om een gebied of fysieke omgeving leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Het gaat om het resultaat waarbij werken met en voor mensen voorop staat.

Bart is een man van de praktijk met passie voor detail en kwaliteit. Bart krijgt energie van het begrijpelijk en toepasbaar maken van complexe vraagstukken voor zijn klanten. Hij is enorm gedreven in zijn werk en zet graag die extra stap die nodig is om tot een goed eindresultaat te komen.

Seard de Vries

Seard is een “verzamelaar van kennis” en met bijna 30 jaar aan ervaring is hij daar al behoorlijk in geslaagd. Waterbouwkundige constructies vormen een rode draad in zijn carrière, maar in al die jaren heeft hij ook voldoende kennis en ervaring opgedaan in de andere aspecten van civiele techniek. Zijn ervaring ligt zowel in de planvorming als de uitvoering en hij heeft dan ook rollen vervuld uiteenlopend van contractvoorbereider tot directievoering. 

Seard kan goed alleen zijn, maar is zeker gericht op samenwerking. Een ontwikkeling komt immers nooit door één iemand tot stand, maar is altijd het gevolg van teamwerk. Seard zijn doel is dan ook om mensen in hun kracht te zetten. Dat begint bij hemzelf en daar is hij dan ook continu mee bezig. 

Plezier halen uit het werk is belangrijk voor Seard en in al die jaren heeft hij al aan veel ontwikkelingen bijgedragen waar hij met trots op terug kijkt. 

Benieuwd naar wat Krachtvisie voor uw (project-) organisatie kan betekenen?

We helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.