Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Om lekker te kunnen blijven zwemmen en varen is een meer gewenst met schoon water, goede natuurwaarden, veel verschillende planten en dieren,...
Optimalisatie van De Onlanden

Optimalisatie van De Onlanden

Optimalisatie van De Onlanden Waterschap Noorderzijlvest gaat extra waterberging in De Onlanden realiseren en in maart 2022 is provincie Drenthe, op verzoek van het waterschap, hiervoor de benodigde procedure gestart. In De Onlanden wordt bij heftige neerslag nu ook...
Draaibruggen Den Oever

Draaibruggen Den Oever

Draaibruggen Den Oever Rijkswaterstaat treft de voorbereidingen om de draaibruggen in de A7 bij Den Oever één-op-één te vervangen omdat deze het einde van hun levensduur naderen. Op deze wijze moeten de bruggen tot ten minste 2050 veilig beschikbaar zijn. Krachtvisie...
Kadeverbetering Noordzijde Eemskanaal

Kadeverbetering Noordzijde Eemskanaal

Kadeverbetering Noordzijde Eemskanaal Waterschap Noorderzijlvest werkt aan de verbetering van de kade aan de noordzijde van het Eemskanaal. Hierbij gaat het om de trajecten Bloemhofbrug – Appingedam en Groevesluis – Woldbrug.  Beide trajecten kennen complexe...
Doorfietsroute Groningen – Leek

Doorfietsroute Groningen – Leek

Doorfietsroute Groningen – Leek De provincie Groningen werkt aan de realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Leek. Deze route komt aan de zuidzijde van de A7 te liggen krijgt een tweetal routes naar Leek. Daarnaast wordt er aan de noordzijde van de...