Optimalisatie van De Onlanden

Waterschap Noorderzijlvest gaat extra waterberging in De Onlanden realiseren en in maart 2022 is provincie Drenthe, op verzoek van het waterschap, hiervoor de benodigde procedure gestart. In De Onlanden wordt bij heftige neerslag nu ook al water opgevangen, maar klimaatscenario’s voorspellen steeds vaker periodes met hevige en langdurige regenval. Daarmee is extra ruimte voor waterberging nodig in dit natuurgebied.

Deze ontwikkeling bevindt zich in de contractvoorbereidingsfase en Krachtvisie verzorgt het contractmanagement. Hierbij draagt Krachtvisie binnen het IPM-team de verantwoordelijkheid voor het beheersen van alle procesonderdelen van het contractmanagement; van voorbereiding, inkoop en aanbesteding tot en met contractbeheersing.

Status: Lopend

Meer projecten bekijken?