Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Om lekker te kunnen blijven zwemmen en varen is een meer gewenst met schoon water, goede natuurwaarden, veel verschillende planten en dieren, weinig blauwalg en weinig tot geen last van waterplanten. Het waterschap Noorderzijlvest werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water.

Krachtvisie verzorgt het contractmanagement. Hierbij draagt Krachtvisie binnen het IPM-team de verantwoordelijkheid voor het beheersen van alle procesonderdelen van het contractmanagement; van voorbereiding, inkoop en aanbesteding tot en met contractbeheersing.

Status: Lopend

Meer projecten bekijken?