Ring West Verbindt

De provincie Groningen en de gemeente Groningen werken samen aan de reconstructie van het westelijke deel van de ringweg rondom Groningen. De reconstructie dient de robuustheid van de gehele ringweg te vergroten zodat de stad én regio zich kunnen blijven ontwikkelen en tegelijkertijd de barrièrewerking en overlast van de westelijke ring in het gebied sterk worden verkleind. Dit alles met als doel om de leefbaarheid en leefkwaliteit in -en de verbinding tussen- de omringende buurten te verbeteren.

Deze ontwikkeling bevindt zich in de verkenningsfase en Krachtvisie heeft hier aan bijgedragen door de projectorganisatie te begeleiden in het komen tot een projectopdracht en een bijbehorend projectplan. Inmiddels vervult Krachtvisie de rol van Manager Projectbeheersing binnen deze ontwikkeling met als taak om verschillende beheersaspecten in te richten en te borgen dat de het project daarover ‘in control’ is.

Bekijk meer informatie over het project Ring West Verbindt.

Status: Lopend

Meer projecten bekijken?